Effektiva Tjänster
  Effektiva Tjänster
   
Effektiva Tjänster
Senaste nyheterna
2010-04-28
2:a pris i Telefonist SM


Det finns säkert mycket som känns viktigare för dig.
Men nästan inget som är viktigare för dina kunder.

 
   

Vi erbjuder tjänster för inkommande och utgående telefoni. Svarsservicetjänsten är vår bas där vi hjälper kommuner, kommunala bolag och privata bolag med att svara i telefon.

På den utgående telfonisidan är försäljningsuppdrag ett stadigt växande område men här finns också besöksbokning samt kundvårdsuppdrag med mera.

Vi tar ständigt fram och utvecklar nya tjänster i samarbete med våra kunder.

Vi ger kunden större möjligheter att finna en lösning hos oss än att lösa den själv.Effektiv Svarsservice
- konstnadseffektivt och driftsäkert
Genom att styra de inkommande samtalen till oss, bemannar ni ert kontor på ett billigare, bättre och effektivare sätt.

Era kunder möts alltid av en personlig kontakt.
Testa Svarsservice:
* 14 kr / samtalet
(inkl. meddelande).
* Abonnemang 500 kr/mån.

Gäller under tre månader.

   
   
Effektiva Tjänster
 
       
  Kontakt
Effektiva Tjänster AB
Ingenjörsgatan 8
411 19 Göteborg

Tel: 031-807440
Fax: 031-807449
info@effektivatjanster.se
1 3 4
       
  Admin Copyright © 2010 Effektiva Tjänster AB | Design: Tagfish Media